Followers

Sunday, June 24, 2012

24. Juni 2012
The Federation of Light through Blossom Goodchild

Blossom June 6, 2012


 24. Juni 2012
   


B - Velkommen igjen til deg. Det er... Jeg kan spørre deg tusen spørsmål om hva som kommer til å skje i løpet av de neste seks månedene... og ennå... av en eller annen grunn bare virker det ikke å være på vår dagsorden. Derfor, blir jeg forvirret over hva det er vi skal diskutere i dag. Kanskje du har noe i tankene?

FL - Vi vil bare forsikre deg om at det som skal skje i dagene fremover er fullstendig og absolutt til fordel for menneskeheten. Så lenge du kan huske at du husker dette... skal du finne en glede i *fred i sinnet* som du vil huske. *Fred i sinnet* som du er ment å være i... rundt det aktuelle tidspunktet. 
 
Mange av dere er virkelig forvirret over alt det som er forutsagt og lagt fram til deg fra ulike kilder... men vi gjentar igjen... ved å forbli i kjærligheten... ved å lytte til bare din sannhetsfølelse... da skal dere stige til et nivå svært raskt i den hastighet du aksepterer som mest behagelige.

I disse månedene fremover vil vibrasjonene "dra" og oppfordre deg til å bli din bedre halvdel. Du skal være glad for å møte denne siden av deg... og alt du trenger å gjøre for å oppnå dette er å FØLE begjær i ditt hjerte/blir å nå slikt et sted som du har kjent hele tiden er din rett.

La oss forklare litt mer. Du venter på så mye som skal skje. Dette er helt forståelig og vi vil si til deg at mye kommer til å skje. Ennå... igjen... flesteparten av dere venter at det skal skje på utsiden av dere. 

Det skal skje HENDELSER som faktisk kommer til overvelde og sette deg i en slik lykke du aldri før har kjent. 

Dette er sikkert. Det er det samme hvilken ordre saker kommer til å bli avslørt i... det er uten tvil anerkjennelse av hvem vi er... som skal tilbys til deg. Hvordan andre bestemmer seg for å godta oss vil skuffe de av dere som vet at vi er her for å tjene.

FREE PAGES

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
I Norge

Messages of Love and Light

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
I Norge

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
I Norge

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
I Norge

David Wilcock translations

OUR FAMILY OF THE STARS